Bestuursleden Chorus

Tineke Devogel - Lut Dewulf - Katrien Morent - Rik Rosseel - Danny Roussel - Brecht Vangheluwe - Brigiet Worm

Taakverdeling

  • Danny Roussel: voorzitter
  • Tineke Devogel: dirigent
  • Bart Huyghe: Penningmeester - archief
  • Brigiet Worm: secretariaat
  • Rik Rosseel: public relations - lokaalverantwoordelijke
  • Mie Baeke: ledenadministratie - database partituren - website - grafisch ontwerp - conctactpersoon Koor&Stem