Johan Coulembier

2017 Johan website

Stichter

Voorzitter van 09/02/1969 - 27/07/2017

Dirigent van 09/02/1969 - 18/03/2004

Overleden in Ieper op 27/07/2017

Voor iedereen in het Ieperse die van ver of dichtbij ook maar iets met muziek te maken heeft is de naam Johan Coulembier een begrip! Naast zijn druk professioneel leven leidt hij een tweede leven voor de muziek.

In 1969 stichtte hij koor en orkest Chorus en hij was er meer dan 35 jaar dirigent. Onder invloed van Johan is de werking van Chorus gekenmerkt door een grote openheid op alle gebied. We gaan graag in op verzoeknummers, staan open voor allerlei nieuwe initiatieven en voorstellen. Dit alles brengt heel wat werk met zich mee wat Johan hoofdzakelijk voor zijn rekening nam: het uitzoeken van muziekstukken, het bewerken en het maken van arrangementen voor koor en orkest, vergaderen, bespreken, organiseren enz... Het aanleren van de muziekstukken aan het vierstemmig koor, het repeteren met het orkest geeft hij nu uit handen, maar hij blijft algemeen leider en blijft alles op de voet volgen en organiseren!
Het inrichten van een eigen concerten blijft voor Chorus zeer belangrijk. Dit deden we de voorbije jaren al een tiental keer, waarvan de laatste twee (1999 en 2002) dubbelconcerten waren met telkens een volledig uitverkochte zaal.

Niet alleen in Ieper genieten we enige faam, maar ook in heel veel andere gemeenten van West- en Oost-Vlaanderen. Zo werden we gevraagd een concert te geven in Kruishoutem (2002), Knesselare (2003). Ook buiten de landsgrenzen is Chorus gekend en gewaardeerd. Zo gaven we in 2000 een concert in Siegen, de zusterstad van Ieper.
Het was voor Chorus steeds prettig samenwerken met gekende vedetten: De Vaganten, Els De Schepper, Voice Male, Freddy Birset, Séverine Doré, Kommil Foo.
Heel vaak was Johan de stuwende kracht en had hij een actieve rol bij het organiseren van de culturele projecten in Ieper. Enkele voorbeelden: 9 maal “Ieper Westland Zingt” die heel belangrijk waren voor het Ieperse koorleven, 11-korenconcert, Carmina Burana, Proms P2001, P2003. Ook hier weer zorgde Johan voor de programmatie, de arrangementen, de partituren, de contacten met andere koren, de artiesten, het repeteren met de koren. Waar nodig en gewenst kan elk koor van binnen en buiten Ieper een beroep op hem doen als dirigent, repetitor, voor aangepaste koorbewerkingen, voor logistieke en organisatorische hulp. Hij verleent ook graag steun door het “uitlenen” van Chorusleden.
Een ander belangrijk kenmerk van Johan is dat hij onopvallend het beste uit de mensen kan halen, zo maakten wij als koor en orkest in de loop van de jaren een gestage vooruitgang, wat het voor iedereen mogelijk maakt mee te evolueren en beetje bij beetje onze grenzen te verleggen. Alles is geschraagd op wederzijdse vriendschap en enthousiasme. Johan slaagt er telkens in om jong en oud, professioneel en niet-professioneel, begaafd en minderbegaafd samen optimaal te laten musiceren, weinigen doen het hem na!

Voor zoveel inzet, al zoveel jaren, voor Chorus en voor veel andere culturele verenigingen in Groot–Ieper en voor de stad Ieper werd hij door de leden van Chorus voorgedragen om mee te dingen naar de jaarlijkse trofee voor cultuurverdienste en werd hij uit meerdere kandidaten verkozen door de Stedelijke Cultuurraad van Ieper. De uitreiking vond plaats op 11 maart 2004.

Onze voorzitter én stichter Johan Coulembier is op donderdag 27/07/2017 overleden. Johan leed sedert lange tijd aan de ziekte ALS. Een ziekte die hij zeer moedig gedragen heeft.
We kunnen niet genoeg benadrukken welk een belangrijke rol Johan voor het Ieperse én het Heuvellandse muziekgebeuren heeft gespeeld. 
Hij leidde Chorus 35 jaar, waar hij lange tijd alles in z’n ééntje deed: dirigeren, muziek arrangeren, materiaal transporteren, barbevoorrading .. en nog zoveel meer.We verliezen met Johan niet alleen een bezielende en geanimeerde voorzitter (1969 - 2017) maar vooral een vriend! De begrafenis van Johan vond plaats op donderdag 3 augustus 2017 in de kathedraal van Sint Maarten en Sint Niklaas te Ieper. De plechtigheid werd muzikaal opgeluisterd door Chorus en K.H.Ypriana

ROUWBRIEF

Overzicht muzikale opleidingen van Johan

 • Muziekacademie Ieper: 7 jaar muziekopleiding, solfège, hoorn en piano.
 • Speciale opleiding, niveau conservatorium door de toenmalige directeur van de muziekacademie Henri Van Den Broeck.
 • Zangles bij de dames Verhack en Frida Neels.
 • Opleiding koordirectie, eerst bij Herman Roelstraete later bij Michaël Schaeck
 • Opleiding harmonie bij Walter Devoldere.
 • Meerdere reeksen repertoirestudiedagen gevolgd.

Overzicht activiteiten binnen de muziekwereld

 • Tijdens collegetijd: muzikant bij de Scherminkelharmonie van het St.-Vincentiuscollege in Ieper.
 • Op 16 jarige leeftijd: lid van het St.-Niklaasmannenkoor.
 • Zong een tiental jaar bij het Iepers Operettegezelschap.
 • Voorzitter van de K.H.Ypriana.
 • Inspringen als repetitor of dirigent, gedurende korte of langere periodes (soms jaren) vb. St.-Catharina Zillebeke, St.-Maartens jeugdkoor, St.-Niklaas mannenkoor, het Iepers operettegezelschap, St.-Janskoor, Berchmanskoor Boezinge, De
 • Reutelnoot Beselare, Hoogland Wijtschate, St.-Pieterskoor Ieper.
 • Aangepaste koorbewerkingen leveren, ‘arrangementen-op-maat' op vraag van andere muziekverenigingen.
 • Vele honderden missen gespeeld als organist - zanger.
 • Actief lid van de werkgroep voor koren van Groot-Ieper.
 • Oprichter, bezieler, dirigent van koor en orkest Chorus, 9 februari 1969 is de officiële geboortedatum van Chorus.
  Het verblijf in het buitenland om beroepsredenen hielp ook wat mee om in de loop van het jaar 2004 de fakkel van het dirigenstschap door te geven. Johan blijft algemeen leider van Chorus.